Sözleşmeli Sağlık Personeli İle Kadrolu Sağlık Personeli Arasınd

Sağlık kurumlarında çeşit çeşit sağlık personeli var. Önemli bir bölümü de sözleşmeli. Sağlık Bakanlığı’na göre, kadrolu sağlık personeli ile aralarında hiçbir fark yok. Ama gelin bir de onlara sorun. Bir dokun bin ah işit. Sağlık Bakanı umarız bu konuya da bir çözüm üretir. Aynı okuldan mezun olup aynı işi yapan sağlık personeli arasındaki bu ayrım ortadan kalkar.

İşte farklılıklardan bazıları:

 

1-Sözleşmeli sağlık personelinin hiç bir şekilde EŞ DURUMU, eğitim, sağlık vb mazetlerle tayin hakkı yoktur. Kadrolulara ve 4/B’li öğretmenlere bu hak tanınmaktadır.Özellikle EŞ DURUMU tayin hakkı olmadığı için çiftler boşanma noktasına gelmektedirler. Ve Anayasanın aile bütünlüğü ilkesine aykırı düşmektedir.)Eşler ya işlerini bırakıyor yada eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşıyorlar. MEB’ndaki 4/B’li personelin eş durumu problemine çözüm getirilirken sağlık bakanlığındaki 4/B’lilere neden eş durumu uygulanmıyor. Kanunda 2 ayrı 4/B maddesimi var? sorusunu akla getiriyor!

 

2-Sözleşmeli sağlık personelinin ek ödemesinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadroluların döner sermayelerinden herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir.

 

3-Sözleşmeli sağlık personeli idareci veya sorumlu olamazlar. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.

 

4-Sözleşmeli sağlık personelinin eş, çocuk, doğum, giyim yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır.

 

5-Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15′inde yatmamaktadır. Ayın 23′ünü ve 24′ünü bulmaktadır.

 

6-Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla 25 senelik bir sözleşmeli sağlık personeli aynı maaşı alacaktır.

 

7-Sözleşmeli sağlık personeli, hastane müdürü ve başhekimi tarafından "Bakın siz sözleşmelisiniz" diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedir.

 

8-Sözleşmeli sağlık personeli geleceğini göremediğinden gönül rahatlığıyla aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli sağlık personeline kız dahi verilmemektedir.

 

9-Sözleşmeli sağlık personelinin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani sigorta dahil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.

 

10-Sözleşmemizin 9-10. maddelerinde ‘Personelin sözleşmesi, döner sermayenin yetersiz kalması durumunda veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir’ demektedir. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır. 4/B’li personelin iş garantisi olmadığı için kendini işine verememektedir. Aklında devamlı soru işaretleri vardır. Bu durumda verim düşmektedir.

 

11-Sözleşmelerin hastaneler tarafından yapılması. Bu durum hastanelerin ferdi hareket etmesine ve hastaneler arasında farklılıklar olmasına, çok başlılığa neden olmaktadır.

 

12-Sözleşmeli sağlık personeli askere giderken sözleşmesini fesh ederek gitmek zorundadır ve kadrolular gibi asker dönüşü işine devam edememektedir. Dolayısıyla askerliklerini yapamamaktadırlar.Ve bu kişileri askere gitmemeye zorlamaktadır, çoğu erkek sağlık personeli ASKER KAÇAĞI durumuna düşmek üzeredir!

 

13-Sözleşmeli sağlık personeli bir taraftan mesleklerini icra ederken bir taraftan da kadrolu olmak için yeniden KPSS sınavına hazırlanmaya zorunlu bırakılmışlardır. Fakat sözleşmeli sağlık personeli zaten bakanlık tarafından KPSS puan üstünlüğüne göre atanmaktadırlar. Yani kadrolularla atama yöntemi olarak aynı kıstaslara göre bakanlık tarafından atamaları yapılmaktadır. Zaten Bakanlık kadrolu alımını çok komik sayılarla yapmaktadır. Dolayısıyla olası bir kadroya geçirme durumunda en ufak bir haksızlık söz konusu olmayacaktır. Ve maaşları sağlık kurumlarının maliye bakanlığına giden paralardan ödendiği için, Maliye Bakanlığına ek bir maliyet getirmeyecektir.

 

Bunun sonucunda;
Personeller arası ayrımcılıktan sağlık personellerinin huzursuzluk ve psikolojik çöküş yaşaması ve bununda hizmet kalitesini düşürmesi açısından ; Özellikle eş durumundan tayin konusunun Anayasanın ‘Aile Bütünlüğü Bozulamaz’ İlkesine aykırılığı açısından ; Aynı eğitimi almış sağlık personelinin aynı kurumda aynı statüde çalışan ve aynı işi yapan meslektaşları ile arasında özlük hakları yönünden (ücret, tayin, sosyal güvence, vs.) düşünülmelidir.Aynı eğitimi gören aynı statüde görev yapan sağlık personelinin *Kadrolu- *4924’ e tabi - *657 4/B’li şeklinde ayrılması hiç demokratik değildir.

Sağlık personeli ile ilgili sorunların gündeme geldiği bu günlerde, sözleşmelerimizin ayrıntılı olarak incelenip bu maddelerin acil olarak düzeltilmesini, maddelere personelin yararına maddeler de eklenmesini ve diğer 657′li kadrolu memur arkadaşlarımızla aynı hakların verilmesini istiyoruz.Bunu sadece ben değil 10 BİNLERCE 4/B’li Memur istemektedir. Bu sorunların da ancak KADRO VERİLEREK çözümleneceğini düşünmekteyiz.

 

Kaldı ki son 1 ay içerisinde ;

- Geçici işçilerden 200 000′ini direkt olarak daimi işçi KADROSUNA, geri kalan 18 bin civarındaki geçici işçiler ise şu anda bizim KPSS puanlarımızla ÖSYM tarafından atandığımız 657 4/B’li sözleşmeli statüsüne geçirildi. Kanun yasalaştı.
- Bekçiler Polis KADROSUNA geçirildi. Hem de bu sadece 5 dakikada kanunlaştı.
- Köy Korucuları Devlet Memurluğuna geçirildi.
- Son olarakta Sağlık Bakanlığı, 30 bini aşan hizmetli kadrosundaki sağlık çalışanına memur kadrosu verecek.

 

ATV Ana haberde de( Sesimizi duyan tek yayın organı) bir çok kez haber yapılan biz 4/B’li sağlıkçılar artık daha fazla mağdur edilmek istemiyoruz

ÖSYM’NİN YAPTIĞI KPSS PUANLARIYLA 657 DMK’NUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATANAN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ OLARAK HAKKIMIZ OLAN KADRONUN VERİLMESİNİ, İNSANCA ÇALIŞMAMIZA VE İNSANCA YAŞAMAMIZA OLANAK SAĞLANMASINI İSTİYORUZ.

 

-Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir memuriyet sorununun içinde çırpınmaktayız.
-Evlilikler bitme noktasına gelmiştir.
-Çocuklarımızı ANNE-BABALARI değil, DEDE ve NİNELERİ büyütmektedir.
-Kutsal askerlik görevimiz bile bize zehir edilmektedir.
-Sözleşmeliler ve Kadrolular diye bir sınıf ayrımı oluşmaktadır..Bütünleşmek yerine Bölmeyi sağlamıştır…

 

Özetin özeti: Biri onlara kulak vermelidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !